Astrologie

Astrologische berekeningen

Expertise Astrologie

Astrologie

Pin It

De astrologische traditie gaat meer dan 5000 jaar terug. De eerste Griekse horoscoop stamt af van de periode van Plato.
Hoewel astrologie duizenden jaren voorheen al beoefend werd in China, India, het Midden-Oosten, Midden – en Zuid – Amerika en uiteindelijk Europa.
In de oudheid waren sterrenkunde, astrologie en wiskunde samen verweven. Pas in de 17e E na CH werden die van elkaar gescheiden.

Oorsprong

De astrologie traditie gaat meer dan 5000 jaar terug. De eerste Griekse horoscoop stamt af van de periode van Plato.
Hoewel astrologie duizenden jaren voorheen al beoefend werd in China, India, het Midden-Oosten, Midden – en Zuid – Amerika en uiteindelijk Europa.
In de oudheid waren sterrenkunde, astrologie en wiskunde samen verweven. Pas in de 17e E na CH werden die van elkaar gescheiden.

Vele van de grootste denkers van de Westerse wereld waren in feite astrologen hoewel ze zich zo niet benoemden.
Van Plato en Aristoteles tot Galileo, Copernicus en Isaac Newton

Door de eeuwen heen, in vele culturen en maatschappijen lieten ook koningen en staatshoofden hun besluiten afhangen van de adviezen door middel van de astrologie.

Hedendaagse wetenschappers met hun lineaire manier van denken hebben astrologie snel als pseudowetenschap afgeschreven.
De erkende wetenschappelijke methodes zijn niet toepasbaar op astrologie waardoor het niet geldt als officiële wetenschap.
Toch loopt er een volwaardige opleiding Astrologie aan de University van Oxford, gedoceerd door een erkende astrologe die daarnaast ook een doctoraat in psychologie op zak heeft…

De lineaire denkpiste gaat ervan uit dat het heden meer te bieden heeft dan wat er ooit geweest is.
Alles wat nu ontwikkeld wordt is beter, geavanceerder, vooruitstrevender, rijker in kennis.
Astrologie wordt gezien als een overblijfsel uit het verleden. Iets waar een ontwikkelde mens zich zeker niet mee bezighoudt.

Als we echter denken aan de werken van Da Vinci, Plato, Descartes,…, één voor één verlichte geesten die zelfs vandaag nog een invloed uitoefenen op onze samenleving, wordt het duidelijk dat oude wijsheden zeker deel uitmaken van onze huidige wereld en meer nog… deze van een stevige dosis verrijking voorzien.

Ondanks de bevindingen van wetenschappers over de principes van de astrologie blijven miljoenen mensen zich toegewijd verdiepen in de
studie en beoefening ervan.

Wat is astrologie

Er bestaan in ieder geval veel misvattingen over astrologie. Het woord astrologie stamt af van het Latijns woord astrologia wat afgeleid is van het Griekse astron (ster) en –logia (studie van) en heeft niets te maken met hekserij of zwarte magie zoals soms gedacht wordt.

Astrologie is de studie van het verband tussen de hemellichamen en de aarde. Daarmee kunnen we de aanleg, motieven en begeerten afleiden die de opstelling en het gedrag bepalen van de mens in het maatschappelijk leven op aarde. Er zijn wel degelijk correlaties gevonden tussen de stand van de planeten en een uitgesproken aanleg, specifieke eigenschappen, roeping,…

Astrologische tweelingen

Mensen die op exact hetzelfde tijdstip geboren zijn op locaties die niet ver van elkaar liggen vertonen meer gelijkenissen dan een identieke tweeling die minuten van elkaar geboren worden.

In de 18e eeuw waren er in Engeland 2 mannen met elk een volledig verschillende achtergrond en toch hebben ze een bijzonder parallel leven geleid.
De één was Koning George III en de ander een doodgewone ijzerhandelaar. Ze hadden beiden in dezelfde maand hun vaders zaak geërfd, trouwden op dezelfde dag, werden vader van hetzelfde aantal jongens en meisjes, waren ziek op dezelfde tijdstippen en stierven op dezelfde dag met slechts een aantal uren verschil. Beide mannen hadden geen enkele vorm van verwantschap maar deelden wel identieke horoscopen.

Dierenriem vs. sterrenbeeld

Er zijn twee verschillende zodiak principes:

 • De Siderische zodiak of band van de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem. Een band van twaalf sterrenconstellaties. De ecliptica of astronomische sterrenbeelden. Zoals de naam al aangeeft maakt de astronomie hier gebruik van.

 • De Tropische Zodiak of tekens van de dierenriem. Hier gaat het om de twaalf vlakken van elk 30° waarin de ecliptica is verdeeld met als startpunt de Lente-Equinox of het lentepunt (snijpunt van de baan van de aarde rond de zon met de hemelevenaar). Het is dan het begin van de lente op het noordelijk halfrond. Samen met het herfstpunt zijn dit de enige twee dagen dat dag en nacht even lang zijn. De periode tussen twee lentepunten noemt men het tropisch jaar.

Hier maakt men gebruik van de seizoensinvloeden, waarmee de 12 tekens gelinkt zijn. En van de oriëntatie van de aarde ten opzichte van de zon en de planeten.

De Westerse astrologie gebruikt de Tropische Zodiak. De stip in het midden van een geboorte horoscoop is dan ook de positie op aarde waarvoor de horoscoop is opgemaakt. Westerse astrologie valt dus niet terug op de sterren maar op de seizoensinvloeden.

Er zijn in het verleden hevige discussies geweest over de geldigheid van de dierenriemtekens doordat de sterrenbeelden opgeschoven zijn.
Maar dit is eerder van toepassing op de astronomie… Gezien de twaalf sterrenconstellaties niet samenvallen met de Tropische dierenriemtekens verandert dit in feite niets aan de Westerse astrologische principes.

De bedoeling van astrologie

De bedoeling van astrologie is niet om te dicteren hoe je je leven moet leiden. Dat bepaalt iedereen voor zichzelf.
De waarde van astrologie is net dat het je handvaten aanreikt die je meer controle kunnen geven over je eigen leven.

 • Ten eerste biedt astrologie verrijkende inzichten over jezelf en legt het verborgen kwaliteiten bloot die eigen zijn aan jouw samenstelling. Alles begint bij een realistische zelfkennis van zowel je positieve als negatieve eigenschappen. Het vertelt je ook iets over het levenspad dat voor jou het meeste succes met zich meebrengt. Je leert iets over bepaalde patronen die zich voordoen in je leven en verborgen talenten waarover je beschikt die je kunt aanwenden om negatieve gebeurtenissen om te keren.

  Je kan ook afleiden of iemand vooral extravert of introvert is, al dan niet technisch aangelegd, analytisch, spiritueel, psychisch begaafd, materialistisch,een volger of een leider…

 • Ten tweede geeft astrologie je enorme inzichten in het type, dat tot jouw energie en samenstelling aangetrokken worden en omgekeerd, zowel positief als negatief. Wanneer je die van elkaar leert onderscheiden dan heb je al een stuk meer controle over je leven.

Iedereen trekt types aan die een positieve vooruitgang van ons leven bewerkstelligen maar daarnaast trekken we ook types aan die zeer toxisch zijn voor onze groei. En dat laatste zien we in het begin vaak niet op die manier…wat het net gevaarlijk maakt, we trekken pas achteraf onze conclusies nadat we schade geleden hebben.

Een van de grootste inzichten die de 20ste eeuw met zich meebracht op vlak van astrologie was dat het op zich als een tool kon gebruikt worden voor menselijk potentieel en zelf- realisatie.

Historicus Nicholas Campion van Cambridge University concludeerde na zijn academische studie van astrologie dat die de meest accurate informatie biedt wat betreft karakteromschrijving. Ondanks alle wetenschappelijke afschrijvingen. Hij beschouwt astrologie als de meest ambitieuze samenwerking tussen wetenschap en filosofie om informatie te verkrijgen over ons lot.

De verschillende soorten astrologie

In het verleden werd astrologie vooral aangewend om voorspellingen te maken. Vandaag wordt hier ook nog gebruik van gemaakt.

 • Voorspellende astrologie

  Mundane astrologie is de toepassing van astrologie op wereldzaken en gebeurtenissen in de wereld zoals politieke verschuivingen en oorlog. Het is een variant op de electie-astrologie die zich toelegt op het meest aangewezen moment voor een bepaalde actie. De uurhoekastrologie is hier ook uit ontstaan en is bedoeld om specifieke vragen te beantwoorden rond ondernemingen, gezondheid, liefde etc.

  Wereldleiders huurden vaker een privé astroloog in om op voorspellende astrologie te kunnen terugvallen.
  Ronald Reagan consulteerde zijn astroloog om het beste tijdstip in te plannen voor de electie speech die uiteindelijk voor zijn overwinning gezorgd heeft. Hitler werkte met een privé astroloog om de efficiëntie van zijn strategieën te kunnen aftoetsen en ontsnapte via zijn hulp ook aan
  verschillende moordaanslagen. Nadat hij zijn uiteindelijke nederlaag in de oorlog voorspelde stuurde Hitler hem naar het Buchenwald concentratiekamp. JF Kennedy had geen astroloog in dienst maar zijn moord was wel voorspeld. Ook de grote beurscrash van 1929 werd voorspeld en de val van de Berlijnse muur in 1989.


 • Evolutie van de klassieke astrologie

  Vanaf de 20e eeuw ontwikkelde zich in het Westen de psychologische astrologie. De klassieke astrologie werd vroeger afgeschreven door zijn fatalistische kenmerken. Er werden zowel positieve als negatieve zaken geconstateerd over mensen die zogezegd onveranderlijk waren. Psychologische astrologie haalt dezelfde positieve en negatieve kenmerken uit een geboorte horoscoop maar legt de nadruk eerder op de evolutie van een persoon en zijn transformatie potentieel. Er wordt veel meer aandacht besteed aan de psyche van de mens. Met een aangeboren aanleg is er ook een wil aanwezig om hetgeen meegegeven werd in goede banen te leiden. Vrije wil bepaalt wat je van je leven maakt. 

  De informatie die je uit een horoscoop analyse kan afleiden kan soms vrij donker en confronterend zijn maar eens je die weet kan je hier rekening mee houden. Met die kennis kan je bepaalde situaties zelf in goede banen leiden. Onderschat het belang van je eigen geloof niet wat betreft de mogelijkheid om je eigen realiteit te creëren. Veel mensen kunnen hun leven net hierdoor omvormen.

 • De Vedische astrologie (India)

  Dit is een vorm van astrologie die een stuk complexer is, maar biedt ook rijke inzichten op gebied van psychologie en de structuren van de geest. Daarnaast reikt het ook tot in de diepere spirituele lagen. Er wordt gekeken naar vorige levens, wat je naar dit leven meeneemt, wat je spirituele opdracht is nu, valkuilen, zwakke plaatsen, je diepste oerdriften. Een kleine hoeveelheid astrologen hanteert een holistische visie en maakt gebruik van het beste van de 3 systemen. De technische nauwkeurigheid van klassieke, de geestelijke inzichten van psychologische en de spirituele verrijking van de vedische astrologie (karma).


 • Relatie astrologie

  Daarnaast is het mogelijk om twee geboorte horoscopen met elkaar te gaan vergelijken. Dit kan zowel voor vriendschappen, relaties als samenwerkingen. Volgens de vibraties waarmee we resoneren reageren we op hoe onze energievelden gestimuleerd worden. Uit de vergelijking kan je afleiden wat voor energieën prominent zijn op bepaalde levensgebieden, wat het doel van de relatie is, van welk gezamenlijk levenspad er sprake is, waar beiden samen vooral prioriteit aan zullen geven, of ze elkaars evolutie bewerkstelligen of tegenwerken, op welke gebieden ze geluk en expansie zullen ervaren, welke gebieden eerder moeilijkheden met zich zullen meebrengen en hoe die op te lossen, welke gezamenlijke illusies er zijn, welke problemen twee personen ondervinden in de omgang met elkaar, waarin ze als koppel sterker uitblinken dan individueel, seksuele compatibiliteit, mentale compatibiliteit, is er sprake van wederzijdse verrijking en groei.

Het nut van de transits

Tijdens onze geboorte waren er bepaalde planeetstanden die voor onze astrologische blauwdruk gezorgd hebben. Die standen creëren een energiespel. De planeten bewegen echter, ze transiteren en vormen verbindingen met de planeetstanden van ons geboorte tijdstip. Die verbindingen zetten ons energetisch in beweging.

Alle transits steken iets in gang maar bepaalde transits dienen specifiek om kuis te houden in ons leven. De transits van Uranus, Pluto, Neptunus en Saturnus kunnen bv. grote veranderingen aangeven in ons leven. Ze dienen om gestagneerde situaties terug in beweging te zetten, te verbeteren of te helpen beëindigen. Uranus geeft onvoorziene plotse veranderingen aan, Pluto breekt een huidige situatie volledig af om iets nieuws op te bouwen en Neptunus creëert illusies die je schaden waardoor je je achteraf op een gezonde kritische manier leert opstellen.

Saturnus is bv een planeet die ons dwingt bepaalde levensgebieden (thuis, werk, gezondheid,…) onder de loep te nemen.
Alles wat niet zuiver zit of niet goed voor ons is wordt verbroken. Voor relaties, ondernemingen, projecten die wel potentieel hebben dwingt Saturnus ons tot meer discipline en ambitie zodat onze relatie, onderneming of project tegen het einde van de transit na heel wat beproevingen een stuk sterker staat. Alle obstakels die succes in de weg stonden worden door confrontatie aangepakt en uitgefilterd.

Bij de eerste Saturnus terugkeer, het moment waarop Saturnus terugkeert naar hetzelfde punt van in je geboorte horoscoop, vindt er voor veel mensen vaak een zeer ingrijpende verandering plaats in hun leven. Saturnus heeft 28 jaar nodig om op dit exacte punt terug te keren.
De tweede terugkeer vindt dus na 56 jaar plaats, het levensgebied waardoor hij dan transiteert wordt als volgende onder handen genomen.
Het levensgebied verschilt van persoon tot persoon.

Populariteit

Nicholas Campion bestudeerde een aantal jaren terug de veranderende rol van astrologie. Het maatschappelijk aanzien van astrologie is radicaal veranderd en begint een duidelijke ommekeer te maken. Astrologie wordt in toenemende mate aanvaard in brede kringen.
Niet alleen omdat het zo boeiend en verrijkend is maar vooral ook door het diepere inzicht in de psychologische facetten van de menselijke geest.

Astrologie is in staat alle donkere hoekjes van de geest te inspecteren waardoor we tot verassende conclusies kunnen komen over onszelf.
Vaak zijn we sterker dan we denken en kunnen we ook veel meer dan waar we ons bewust over zijn.

Onze consulenten

Bij Art of Mediums vind je erkende astrologen terug die een gespecialiseerde opleiding tot astroloog genoten hebben en een ruime kennis van de astrologie bezitten. Klik op de profielen van onze consulenten om te zien wie jou het beste kan helpen.


Interessante artikels

 

Aankomende Expo's
Geen data bekend!
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Art of Mediums nieuwsbrief.