Algemene (verkoops)voorwaarden Art of Mediums

Toepassing van deze algmene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Art of Mediums met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten en op alle overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Art of Mediums uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden van de klant. Door het gebruik van de diensten van Art of Mediums gaat de gebruiker akkoord onze algemene voorwaarden.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten verstaan: de aankoop van bel-credits, het aanvragen van e-mailconsulten en alle andere betalende en gratis diensten die worden aangeboden en gehost via www.artofmediums.be. Onder alle aangeboden content wordt verstaan: blogberichten, videocontent, aangeboden e-books, lesmateriaal, beeldmateriaal, audio en tekst die wordt aangeboden op Art of Mediums en via derde partijen.
 3. Art of mediums kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking van zodra dez eop de website (www.artofmediums.be) is geplaatst. Deze algemene voorwaarden is door iedere gebruiker, webbezoeker en afnemer te lezen op onze website. Daar waar in deze algemene voorwaarden de term 'schriftelijk' wordt gebruikt, wordt er evenens verwezen naar communicatie via e-mail.
 4. De consulenten van Art of Mediums werken op zelfstandige basis en verstrekken informatie m.b.t. spiritualiteit, astrologie, numerologie, kaartleggen, persoonlijke groei en coaching. Dit gebeurt aan de hand van telefonische online dienstverlening en via een online chat-platform die op onze website wordt aangeboden.
 5. De diensten van Art of Mediums zijn een betalende dienst. Bezoekers die beroep wensen te doen op een van onze consulenten dienen op voorhand betalende credits aan te kopen (België & Nederland). Naast de credits kunnen inwoners van Nederland gebruik maken van het 0900 nummer (enkel voor Nederland) en inwoners van België kunnen naast credits gebruik maken van het 0907 nummer (enkel voor België).
 6. Om toegang te krijgen tot de diensten van Art of Mediums dient men minstens 18 jaar te zijn. Art of Mediums kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het misbruik door minderjarigen.
 7. De gebruikers moeten over internettoegang en/of een mobiel of vast telefoontoestel met een geldig oproepnummer beschikken om op een correcte manier toegang tot onze betalende diensten te krijgen.
 8. Bij de aankoop van credits wordt de gebruiker doorgestuurd naar een beveiligde betaalpagina waar gebruiker gebruik kan maken van iDeal en Bancontact Mister Cash om de bestelling van de credits te voldaan.
 9. Na aankoop en een geslaagde betaling krijgt gebruiker per e-mail login gegevens doorgestuurd om zich op de website van Art of Mediums aan te melden op een persoonlijk account. Gebruike rkan de credit-saldo raadplegen en credits aankopen. In bepaalde gevallen kan deze mail in de ongewenste mailbox (spambox) belanden, Art of Mediums kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden: check altijd je ongewenste mailbox.
 10. In functie van de geldende Belgische wetgeving, kunnen prijzen gewijzigd worden.
 11. De gebruiker dient de informatie die op de website van Art of Mediums ter beschikking wordt gesteld, op eigen verantwoordelijkheid en op een correcte manier beoordelen en gebruiken. Art of Mediums is niet verantwoordelijk voor uitspraken en/of boodschappen die tijdens een telefonische, chat of e-mail consultatie door consulenten wordt gegeven.
 12. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie. Invoerfouten die worden gemaakt bij het plaatsen van een bestelling (de aankoop van credits) of het aanmaken van een account, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij het verstrekken van verkeerde informatie dient de gebruiker een mail te richten naar Mail naar Art of Mediums
 13. Consulten mogen geen medische, psychologische of juridische adviezen geven, tenzij zij hiervoor een wettelijke erkenning genieten. Gebruikers kunnen dit altijd terugvinden door op 'lees meer'van elke consulentenbox te klikken.
 14. Gebruiker en consulent dienen elkaar met respect te behandelen.
 15. De relatie tussen Art of Mediums en consulent is strikt vertrouwelijk. Art of Mediums zal nooit privégegevens met gebruiker uitwisselen. Het is eveneens verboden voor consulenten om privégegevens met gebruiker uit te wisselen.
 16. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen en inkomende klachten correct en op eerlijke wijze af te handelen, worden de gesprekken tussen gebruiker en consulent standaard opgenomen en in een database bewaard. Deze opname worden enkel beluisterd als er klachten komen van gebruiker naar consulent toe.
 17. Terugbetalingen van vergoedingen door Art of Mediums naar gebruiker toe is uitgesloten. Dit heeft betrekking op credits, e-mailconsulten en terugbelconsulten.
 18. Alle aangeboden content (zie punt 2) van Art of Mediums vallen onder de copyrightwetgeving en zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Art of Mediums. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming alle aangeboden content te kopiëren, te verspreiden, te verveelvoudigen en/of commercieel te exploiteren. Het is niet toegestaan om alle aangeboden content digitaal en fysiek te koop aan te bieden via websites, marketplaces, social media kanalen of via gedrukte media.
 19. Iedere klacht moet schriftelijk en/of via e-mail binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de producten en/of diensten worden overgemaakt. Gebruiker die hier niet binnen deze 8 kalenderdagen gebruik van maakt, wordt verondersteld de producten en/of diensten onderzocht en anvaard te hebben. De termijn van 8 kalenderdag begint te lopen vanaf datum van verzending van de digitale producten en/of diensten.
 20. Elk geschil met betrekking tot de Narcismecoach Academy valt onder het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Kortrijk, België zijn bevoegd. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


Bedrijfsgegevens

Art of Mediums
Waterhoenstraat 1A
B-8610 Kortemark
BE0777 308 312