Privacybeleid Art of Mediums

Door het gebruik van de diensten van de Narcismecoach Academy gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van de Narcismecoach Academy naar haar gebruikers toe.

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van

Art of Mediums VOF

Waterhoenstraat 1A

B-8610 Kortemark

T +32 (0) 485 91 39 51

E contact@artofmediums.be

BTW BE0777.308.312

over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (www.artofmediums.be). (de “Website”). Door de website te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene privacybeleid op de website plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen op de website van kracht zijn. Uw toegang en/of gebruik van de website zal na die tijd gelden als uw aanvaarding van het herziene privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • naam + voornaam
 • Geboortedatum (e-mailconsulten)
 • Vragen 'jouw vraag' om e-mailconsulten correct te behandelen
 • e-mailadres
 • mobiel en vaste nummer
 • bedrijfsgegevens

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over jou verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • marketing en promotie
 • getuigenissen (reviews)
 • het verzamelen van feedback van klanten
 • de verwerking van betalingen (credits en e-mail consulten)
 • ondersteuning (klantenservice)
 • administratieve info
 • gerichte advertenties
 • de beheer van bestellingen van klanten van onze producten en/of diensten
 • commentaar/reacties van gebruiker tot gebruiker
 • het verzenden van nieuwsbrieven

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we uw schriftelijke toestemming vragen en zullen we de verstrekte gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en alleen voor het doel of de doelen waarvoor u uw toestemming heeft verleend. Om een correcte afhandeling te garanderen en technische storingen op te lossen die betrekking hebben tot de aankoop van credits, de aanvraag van e-mailconsulten en het doormailen van foto’s voor foto-readingen worden de gegevens van de webbezoeker in een database opgeslagen. Dit doet geen afbreuk op de wettelijke bescherming van de privacygegevens en fungeert enkel om technische storingen accuraat op te sporen en op te lossen.

Hoe we uw informatie delen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • advertentieservice (Google Adwords en Google Adsense)
 • sponsors
 • marketingbureaus
 • Google Analytics

We eisen van deze derde partijen dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn doorgegeven en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende:

 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures.
 • om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid.
 • om te reageren op claims dat uw gebruik van de service en de rechten van derden schendt. Als de service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zijn uw gegevens een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaren van uw informatie

We bewaren je persoonlijke gegevens gedurende 90 dagen tot 2 jaar en zolang als nodig om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u het recht tot de verwijdering van uw persoonsgegevens, een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen indienen, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen kunt u ons contacteren via contact@artofmediums.be. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven via contact@artofmediums.be. Indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, dan kan u zich onderaan iedere nieuwsbrief afmelden door op de knop 'uitschrijven' te klikken.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Veiligheid

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen van uw informatie onder ons beheer te voorkomen.

Koppelingen naar derden en gebruik van uw informatie

Onze website kan links (permalinks) bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de website. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, dan kunt u een schrijven richten naar onze dienst: *Art of Mediums VOF, Waterhoenstraat 1A, B-8610 Kortemark * of een e-mail richten naar contact@artofmediums.be. Wij zullen uw klacht behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Bedrijfsgegevens

Art of Mediums
Waterhoenstraat 1A
B-8610 Kortemark
BE0777 308 312