Psychometrie

Psychometrie is een helderziende waarneming doormiddel van een foto of een voorwerp. Het waarnemen via voorwerpen gebeurt aan de hand van informatieoverdracht dat zich situeert op energetisch niveau. De psychometrist die inzoomt op een foto of voorwerp krijgt hierbij allerlei ingevingen door die hij achteraf vertaalt in woorden. De psychometrist neemt bijvoorbeeld een foto, ring of kledingstuk in de hand waardoor hij de energie van dat voorwerp kan channelen. Hierdoor is hij in staat om het verleden, het heden en de toekomst van de cliënt te lezen.

Contact met overledenen

Iemand die de psychometrie beoefent kan aan de hand van een foto of voorwerp ook contact maken met een overleden dierbare. Het voorwerp of de foto kan van de overleden persoon zelf zijn of van een nabestaande. De psychometrist zal dan via dat voorwerp, foto of via de nabestaande die hem consulteert de energie channelen om op die manier de vraagsteller te voorzien van antwoorden waar hij/zij naar op zoek is.

De kunst van psychometrie

Psychometrie is geen makkelijke materie. De psychometrist dient zich aan volgende regels te houden als hij op een zuivere manier de energie wil channelen:

 • de psychometrist moet objectief blijven en onbevooroordeeld
 • de psychometrist moet het hoofd leegmaken
 • de psychometrist zal zich goed moeten kunnen concentreren
 • de psychometrist zal een ontspannen houding moeten aannemen
 • de psychometrist zal sterk in de schoenen moeten staan om op een correcte manier informatie door te geven

Alles is energie

Psychometrie is het lezen van energie. Elke foto, voorwerp, kledingstuk, enzovoort bezit een energie of een aura. De psychometrist is daardoor in staat om die energie op te pikken en te vertalen in woorden. Ook levende voorwerpen zoals mensen, planten en dieren bezitten een aura. Elke energie bevat een bepaalde emotie en/of gevoel. Of het nu om een levend of niet levend voorwerp gaat, energie 'hangt' overal en is daarbij ook constant aanwezig. Niet elke emotie heeft de ‘letterlijke’ betekenis van die emotie. Soms kan de psychometrist symbolen zien die hij dan achteraf in eigen woorden overbrengt.

Diverse vormen van psychometrie

Zoals kaartleggen een ruim begrip is (zo kan je kaartleggen met Tarotkaarten, Lenormandkaarten, engelenkaarten, Zigeunerkaarten of de gewone speelkaarten, zo is psychometrie dat ook. Er bestaan namelijk veel specialiteiten binnen de psychometrie.

 • Foto analyse: het lezen en channelen van de energie op foto’s. Dit kan van zowel levende personen, overleden personen maar ook van dieren zijn.
 • Het lezen van voorwerpen: hierbij worden voorwerpen gelezen zoals een ring, horloge of een kledingstuk. De psychometrist gaat via deze voorwerpen de energie channelen. De voorwerpen kunnen van levende of overleden personen zijn. Ook voorwerpen van dieren kunnen gelezen worden.
 • Helderziende waarnemingen: hierbij gaat het om het channelen van iemand zijn/haar aura. Door het lezen van de aura kan men ook allerlei indrukken en emoties krijgen die men achteraf kan vertalen in woorden.
 • Karakter analyse: dit is eigenlijk het lezen van een persoon zonder dat deze persoon fysiek aanwezig is. Door bijvoorbeeld een naam te horen kan de psychometrist aan de hand van die naam allerlei indrukken krijgen, emoties of gevoelens waarnemen. Hierbij fungeert de naam als energie bron waar de psychometrist zijn/haar informatie uithaalt.
 • Bloemen séance: dit is het lezen en channelen van energieën via bloemen. Het medium laat de persoon een bloem kiezen (of hij/zij kan deze zelf meenemen naar het consult) en aan de hand van de gekozen bloem gaat het medium de energie van die welbepaalde persoon lezen.

Waar kan psychometrie jou bij helpen?


 • relatieadvies
 • werkgerelateerde vragen
 • opvoedkundig advies
 • zakelijk advies
 • slechte energieën in de woning
 • antwoorden over en van overleden dierbaren

Let op met ongevraagd de energie van iemand te laten lezen zonder dat je daar de uitdrukkelijke toestemming voor hebt gekregen. Niet iedereen heeft goede, en oprechte intenties. Wees eveneens waakzaam op de persoon die je consulteert en stel jezelf volgende vragen:

 • is de psychometrist bekwaam
 • wat zijn de ervaringen van anderen
 • voelt de psychometrist goed aan voor jou
 • klopt de informatied die de psychometrist geeft
 • stelmt de psychometrist te veel vragen

Laat de psychometrist eerst een stukje uit je verleden vertellen. Liefst op een gedetailleerde wijze zodat je die informatie kan verifiëren. Op die anier weet je dat de psychometrist op de juiste frequentie zit en jouw energie niet verward met die van iemand anders.

De spirituele consulenten van Art of Mediums

De online mediums, paragnosten, helderzienden en kaartleggers van Art of Mediums leggen voor jou de Tarotkaarten, Lenormandkaarten, Zigeunerkaarten en pendelen al jouw prangende vragen uit op een betrouwbare, eerlijke en zuivere manier.


Bedrijfsgegevens

Art of Mediums
Waterhoenstraat 1A
B-8610 Kortemark
BE0777 308 312